İMGE

Daha önceki bir algılamadan sonra, zihnimizde kalan izlenimlerin yarattığı çağrışımlara verilen ad.

İmge kavramı, özellikle sanatsal yaratıcılıkta çok önemli bir yer tutar. Yapıtların bizi bir hayal dünyasına sürüklemesine yol açar.

İnsanoğlu, daha önceden gördüğü bir varlığı, yaşadığı bir olayı vb. zihninde başka biçimde yeniden tasarlayabilir. Bu nedenle imge, sanatsal yaratıcılığın en önemli kavramlarından biridir.www.Ansiklopedim.info