EDEBALİ, ŞEYH

Osmanlı devleti kurucusu Osman Gazi’nin kayınpederidir. Doğduğu yıl ile ilgili bilgi olmamakla beraber ölüm yılı 1325 olarak bilinmektedir. İslâm bilimleri alanında Karaman ve Şam’da öğrenim görmüştür. Özellikle rüya yorumlamasıyla ünlenmişti. Bir söylenceye göre Osman Gazi Şeyh Edebali’nin evinde konuk kaldığı bir gece rüyasında şeyhin koynundan çıkan bir ayın kendi koynuna girdiğini, sonra da göbeğinden çıkan bir ağacın büyüyüp tüm dünyayı sardığını görmüş. Şeyh bu rüyayı Osman Gazi’nin büyük bir devlet kuracağı ve tüm dünyayı kaplayacağı şeklinde yorumlamıştır. Şeyh daha sonra Osman Gazi ile kızı Bala Sultan’ı evlendirmiştir. Yüz yirmi yıl yaşadığı söylenmektedir. Osmanlı Devleti’nin kurulduğu yıllarda çok önemli bir rol oynamıştır.www.Ansiklopedim.info