TRAJEDİ

Tragedya. Klâsik tanımı; yüceltilmiş sözlerle konuşulan, yüceltilmiş bir kahramanın iyi bir durumdan kötü bir duruma düşmesiyle seyircinin korku ve acıma duygularına yönelmesi ve böylece entelektüel arınmaya gittiği oyun türü. Çağdaş tanımı; sıradan bir kişinin gerçekçi bir çevre içinde toplumsal çelişkilerini hissetmesiyle ortaya çıkan bir oyun türü.
Tragedya oynamada etkinliğiyle başarı kazanan bu tür oyunda ünlenen oyuncuya tragedya oyuncusu denir. Aristoteles’in Poetika’sında tragedya için önerilen ögeler şunlardır: Konu, davranış, konuşma, düşünce, dekor, müzik ve bunların uyumu.

İLGİLİ KONULAR

Tiyatrowww.Ansiklopedim.info