TÜMDEN GELİM

Genel bir kavramdan, bir tanımdan ya da formülden yola çıkarak özel bir durumu açıklama yöntemi. Tümden gelim yönteminde, bütünden parçaya doğru ilerlenir ve zihin tümelden tikelle, yasalardan olaylara ulaşır. Bilgi elde etmek amacıyla kullanılan eski bir akıl yürütme yoludur. Bu yöntemin geliştirilmesinde etkili olan ilk filozof Aristoteles’tir.www.Ansiklopedim.info