OHM YASASI

Bir iletkenin uçları arasında ölçülen potansiyel farkının, o iletkenden geçen akıma oranı sabittir. Bu sabite “iletkenin direnci” denir. Bu bağıntı 1826 yılında George Simon Ohm tarafından elde edilmiş ve onun adıyla anılmaktadır.www.Ansiklopedim.info