TÜR

Birbirlerine benzeyen, yalnızca kendi aralarında üreyebilen bireylerin oluşturduğu grubu tanımlayan terim.

Sınıflandırmanın temel birimi olan türün, biri cins adı diğeri tür adı olmak üzere iki adı vardır (Örnek: Homo sapiens = insan).www.Ansiklopedim.info