TUNGSTEN

Kimyasal simgesi W, atom numarası 74 olan element. Volfram olarak da adlandırılan tungsten, periyodik tablonun VIB gurubunda yer alır. Çeliğin sertleşmesi ve sağlamlaştırılması amaçlı kullanıldığı gibi, ampul filâmanlarının yapımında da kullanılır. İspanyol kimyacı ve mineralog olan Juan Jose ve Fausto Elhuyar’ın volframit mineralinden elde edilen tungsten oksidini (WO3) odun kömürüne indirgemeleriyle, 1783 yılında ilk defa elde edilmiştir. Tungsten yer kabuğu üzerindeki kayaçlarda milyonda 1,5 bölüm oranında bulunur. Volframit ve şelit ticarî bakımdan iki önemli tungsten mineralidir. Metaller arasında en yüksek erime noktasına sahip olan tungstenin rengi nikel beyazı ile grimsi arasında değişir. Tungstenin en önemli bileşiği, sertliğiyle bilinen tungsten karbürdür.www.Ansiklopedim.info