SOĞUKSU MİLLÎ PARKI

SOĞUKSU MİLLÎ PARKIAnkara ili sınırları içinde bulunan ve 800 hektarı ormanlık, 250 hektarı açıklık saha olmak üzere, toplam 1050 hektarlık bir alana yayılan park. 1959 yılında koruma altına alınan Soğuksu Millî Parkı’nın, 2/3′ü korumaya alınmış, 1/3′ü de kullanıma ayrılmıştır.

Soğuksu Millî Parkı’nda yaygın olarak bulunan bitki türleri, sarıçam, karaçam, Batı Karadeniz Köknarı ve tüylü meşedir. Fauna yönünden de oldukça zengin olan parkta, tilki, tavşan, sincap, yaban domuzu, kurt, ayı gibi memeli hayvanlar ve 160 civarında kuş türü barınmaktadır. Çadırlı ve karavanlı kamp alanları içeren Soğuksu Millî Parkı’nı her yıl yaklaşık 100 000 kişi ziyaret etmektedir.www.Ansiklopedim.info