SABUN

SABUNBitkisel ya da hayvansal yağların ve yağ asitlerinin alkali hidroksitlerle tepkimesi sonunda elde edilen, genellikle temizleyici olarak kullanılan maddelerin genel adı.

Sabun moleküllerinin yapısı hem suyla, hem de yağlarla birleşmeye ve karışmaya yatkındır. Bu nedenle bir yüzey üzerindeki yağlı kirleri su içinde kolayca çözebilirler. Sabun, bazik bir madde olması nedeniyle deri, kumaş gibi yıkanan maddeleri yumuşatır ve kirlerin çıkmasını kolaylaştırır. Yağ asitleri, su içinde yağlı kirlerle birleşerek, çözelti içinde dibe çökerler. Kullanılmış sabunlu suyun dibine çöken tortu bu nedenledir.

On dokuzuncu yüzyılın ortalarına gelinceye değin sabun, evlerde, küçük işletmelerde ve atölyelerde üretiliyordu. Batıda, teknolojideki gelişmelere koşut olarak sabun üretiminde de yeni üretim teknikleri geliştirildi. Fransız kimyacılar bu alanın öncüleriydi. 1811′de Fransız kimyacı Michel Eugene Chevreul sabunun içinde bazı yağ asitlerinin varlığını keşfetti. Bu araştırmalar yağ ve sabun kimyasının bilimsel temelini oluşturdu.www.Ansiklopedim.info