KARDİYOLOJİ

Anatomi, fizyoloji ve patolojinin kalple ilgili bölümlerine verilen ad.www.Ansiklopedim.info