KARBON

Kimyasal simgesi C olan ve periyodik cetvelin ametaller bölümünde yer alan kimyasal element. Doğada çok geniş bir dağılımı olan karbon, Güneş’te, diğer yıldızlarda, kuyruklu yıldızlarda ve çoğu gezegenin atmosferinde bol miktarda bulunur. Örneğin; Mars atmosferi %96 oranında CO2 içerir.

Karbon, amorf, grafit ve elmas olmak üzere, doğada üç biçimde bulunur. Grafit çok yumuşakken elmas en sert maddelerden biridir. Elmas çok eski zamanlardan beri bilinmektedir. Doğal elmaslar Güney Afrika’daki eski yanardağlarda bulunur. Yakın zamanlarda karbonun bir başka biçimi (C60) keşfedilmiştir. Karbonun bu yeni biçimi bugün lâboratuvarlarda araştırılmaktadır.
Karbon, atmosferde karbon dioksit olarak bulunur ve suda çözünür.

Kalsiyum karbonat (kireç taşı), magnezyum ve demir karbonatları olarak kayaların yapısında bulunan bir bileşendir. Kömür, petrol ve doğal gaz da başlıca hidrokarbon bileşikleridir.

Karbonun canlı yaşamında önemli bir yeri vardır ve bütün organik bileşiklerde bulunmaktadır. Örneğin; eten (C2H4) domatesin olgunlaşmasını sağlar. Bazı karbon bileşikleri, örneğin; CO (karbon monoksit, egzoz gazlarındandır) memeliler için toksiktir. Ancak çoğu karbon bileşiği toksik olmadığı gibi aynı zamanda canlıların yaşamını sürdürebilmeleri için de gereklidir. Organik gazlar, örneğin metan gazı (CH4) havayla karıştığında tutuşma ve patlama riskinden dolayı tehlikelidir.

İLGİLİ KONULAR

Periyodik Cetvelwww.Ansiklopedim.info