YALIN MİKROSKOP

Tek bir yakınsak mercekten oluşur. Bunlara büyüteç de denir. Yalın mikroskoplarla görüntü 20 kezden fazla büyütüldüğü takdirde görüntüde bozulmalar meydana gelir. Yalın mikroskoplara örnek olarak, saatçi gözlüğü de denen büyüteçler verilebilir.

İLGİLİ KONULAR

Mikroskopwww.Ansiklopedim.info