VANTRİLOG

Gösteri amacıyla konuşurken sesinin kendinden uzak bir yerden geldiği izlenimini veren kişi. Avrupa’da gösteri yapan ilk vantriloglar 16. yüzyılda Fransa Kralı I. François’nın uşağı olan Louis Barbant ve 17. yüzyılda İngiltere kralı I. Charles’ın vantriloğu olan Henry King’ti. Ancak vantrilogların kökeni çok eskilere dayanır. Mısır ve İbranîlerde vantriloglar olduğu ve daha da eski dönemlerde vantrilog rahiplerin bulunduğu ve bazı efsanelerdeki konuşan taşların ya da heykellerin kaynağının bunlar olduğu düşünülür.

Önceleri karınlarından konuştukları sanıldığından vantrilog kelimesi Lâtince karından konuşan anlamına gelmektedir ancak sözcüklerin biçimlenme mekanizması normaldir.www.Ansiklopedim.info