VANDALLAR

Kuzey Afrika’da bir krallık kuran ve 455′te Roma’yı yağmalayan Germen halkı. Kutsal varlıklara saygısızlık etmek ya da güzel şeyleri yıkıp bozma anlamına gelen vandalizm terimi bu halkın adından kaynaklanmaktadır.

409′da İspanya’ya yerleşen Vandallar beşinci yüzyılın başında Hunların önünden batıya batıya doğru kaçarak Galya’nın bir bölümünü istilâ etmişlerdir. 429 yılında Kuzey Afrika’ya geçen Asding Vandalları Roma’yla bir antlaşma yaparak federatum (müttefik) statüsü kazandılar. Ancak Vandallar dört yıl sonra Roma’ya olan bağlılığına son vererek Kartaca’yı ele geçirdi ve burada bir devlet kurdu.

Ateşli Ariusçu Hristiyan olan Vandalların Katoliklere yönelik büyük baskıları oldu. Vandallar Bizanslılar tarafından yıkıldı. Bizans egemenliğine giren bölgede Katolikler yeniden örgütlendiler ve Vandalların etkisi tümüyle ortadan kalktı.www.Ansiklopedim.info