VALİ

Bir ilde devlet tarafından atanan en yetkili yönetim görevlisi. Vali il sınırları içinde devleti ve devletin tüzel kişiliğini temsil eder. Yasa, tüzük, yönetmelik ve hükümet emirlerini uygular. İl genel idaresi bünyesindeki kuruluşlar arasında iş birliğini sağlar.

İl özel idaresinin yürütme organı ve başı olduğundan, il genel meclisinin kararlarından hukuka aykırı olanlara karşı idarî yargı mercilerinde iptal davası açabilir.www.Ansiklopedim.info