VAFTİZ

VAFTİZHristiyanlıkta, ilk günahı silmek ve Hristiyanlaştırmak amacıyla yapılan kutsal işlem. Ayin düzeni ve biçimi değişik mezheplerin kiliseleri arasında değişmekle birlikte bütün vaftiz ayinlerinde su kullanılır. Vaftiz ayininin bazı türlerinde bedenin tümü ya da bir bölümü suya sokulur. Başka türlerdeyse su vaftiz olan kişinin başından aşağı dökülür, serpilir ya da yalnızca damlatılır.

Vaftiz ayininde vaftiz adayının kefilliğini üstlenen kimse vaftiz babası ya da vaftiz annesi olarak anılır. Günümüzde bebeklerin ya da çocukların vaftizi sırasında vaftiz annesi, vaftiz babası ya da her ikisi birlikte, vaftiz edilen çocuk hakkında iman ikrarında bulunur. Asıl anne ve babasının çocuğun dinsel eğitimini sağlayamaması ya da bunda herhangi bir ihmal göstermesi durumunda sorumluluğu kendisinin üstleneceğini bildirir.www.Ansiklopedim.info