ULUS

Bir ülkede yaşayan, ortaklaşa bir geçmişe sahip, aralarında dil, duygu, gelenek ve görenek bağları bulunan insan topluluklarına verilen ad. Bir ulusu oluşturan en önemli unsur dayanışmadır. Uluslar, birlikte yaşama isteğine sahip insanlardan oluşur. Türk ulusu, birlikte yaşamak isteğine sahip, çağdaşlaşmayı amaçlayan bir ulustur.

Atatürk, milleti şöyle tanımlamaktadır: “Bir insan topluluğunun millet sayılabilmesi için ‘zengin bir hatıra mirasına, birlikte yaşamak hususunda ortak istekte samimî olmaya, sahip olunan mirasın korunmasını birlikte sürdürebilmek konusunda iradelerin ortak bulunmasına, gelecekte gerçekleştirilecek programın aynı olmasına, birlikte sevinmiş, birlikte aynı ümitleri beslemiş olmaya’ ihtiyaç vardır, işte bu ana şartları taşıyan bir insan topluluğu millet sayılır”.www.Ansiklopedim.info