ADIL TÜRLERİ

Adıllar dörde ayrılır: Kişi adılları, işaret adılları, belgisiz adıllar, soru adılları.

İLGİLİ KONULAR

Adılwww.Ansiklopedim.info