TEPEDENLİ ALİ PAŞA

(1744 Tepedelen – 1822 Yanya) Osmanlı veziri. Tepedelen âyanından Veli Paşanın oğludur. Katıldığı Türk-Rus (1810) savaşında büyük yararlık göstererek, Pazavantoğlu Ayaklanması’nı bastırdı. Fransızları Preveze önlerinde yenince vezirliğe yükseltildi ve Rumeli Beylerbeyi oldu. 1813 yılında Yunanistan ve Güney Arnavutluk’u kendisinin ve ailesinin egemenliğine aldı. Topraklarını daha da genişletti ve bir dönem Yahya Sultanı olarak anıldı. Bu dönemde merkezden bağımsız hareket etmeye başladı. II. Mahmut döneminde egemen olduğu bölgede bağımsız bir devlet kurmaya çalıştı. Üzerine Hurşid Ahmet Paşa komutasında bir ordu gönderildi. Uzun bir direnişten sonra teslim oldu ve 1822′de idam edildi.www.Ansiklopedim.info