TEOREM

Verilen varsayımlara dayanılarak kanıtlanması gereken bir hükümden oluşan önerme. p bir doğru önerme olsun. Bu durumda “p var ise q vardır” şeklindeki bir ifade teoremdir. Burada p hipotez, q hükümdür.

Teoremin kanıtlanabilmesi için; tanım, aksiyom ya da başka önermelerden yararlanılır. Kanıt yolu genellikle p=1′den hareketle q=1 olduğunu göstermektir.

İLGİLİ KONULAR

Önermewww.Ansiklopedim.info