TEMYİZ

Mahkemelerce verilen kararın yasal ve usul yönünden üst yargı organlarında incelenmesini sağlayan yasal yol.

İLGİLİ KONULAR

Yargıtaywww.Ansiklopedim.info