SÜNNET

Harekete bağlı nasihat. Sünnet ilim, ahlâk ve uyanış yüklüdür. İki çeşit sünnet vardır. Biri, Allah’ın sünneti, diğeri de peygambere ait sünnetdir. Allah’ın sünnetine Sünnetullah, peygamberin sünnetine de Sünnet-i Resulullah denir.

Sünnetullah, “uzay boşluğundaki tüm yıldızlarda hareket vardır” der. Bu hareketler içli-dışlı olur. Gezegenler dış taraflı hareket ederler. Yani kendi bünyesinde olan hareketlerin dışında kütlesi de hareket eder. İçlerinde de hareket vardır.

Sünnet-i Resulullah ise Hz. Muhammed’in yaptığı ve Müslümanlardan da yapılmasını istediği dinî görevlerdir. Sünnet, Kur’an’ı tamamlar. Kur’an’da bulunmayan ya da bulunup da açıkça anlaşılmayan ilkeleri, kuralları belirler.www.Ansiklopedim.info