SURİNAM

SURİNAM BAYRAĞISURİNAM FİZİKÎ HARİTASISURİNAM SİYASÎ HARİTASIResmî adı Surinam Cumhuriyeti’dir. Başkenti Paramaribo olan ülkenin nüfusu, 434 093 kişi (2000), yüz ölçümü 163 270 km2dir. Yönetim biçimi cumhuriyettir. Ülkenin para birimi Surinam guldeni, dili Hollândaca’dır. Halkın %48′i Hristiyan, %27′si Hindu, %20′si Müslüman ve %5′i diğer dinlere mensuptur. Güney Amerika Kıt’ası’nın kuzey kıyılarında yer alır. Batıda Guyana, güneyde Brezilya, doğuda Fransız Guyanası komşularıdır. Kişi başına düşen ulusal gelir, 967 $, zorunlu eğitim 11 yıl, insanların ortalama ömrüyse 70 yıldır.

En büyük kenti, Paramaribo, en yüksek dağı, Julianatop (1280 m)’dır. Başlıca akarsuları Maroni, Courantyne, Coppename, Saramacca ve Suriname ırmaklarıdır. Ülkenin en büyük gölü Brokopondo Gölü’dür.

Ülkenin toprakları kuzeyde dar ve alçak kıyı şeridi ve bu şeridin arkasında tepelik bir bölgededir. Nemli ve tropik bir iklim etkilidir. Yıllık ortalama sıcaklık 27°C’dir. İç kısımlarda geniş bir orman kuşağına sahip bitki örtüsüyle kaplıdır.

Ülkenin doğal kaynakları; Boksit, kereste, karidestir. Tarım ürünleri, pirinç, şeker ve meyvedir. Endüstri ürünü olarak alüminyum sayılabilir. Başlıca kentleri, Paramaribo, New Nickerie, Wageningen, Apoera, Paranam, Brokopondo, Moengo ve Albina’dır.www.Ansiklopedim.info