STOACILIK

Eski Yunan ve Roma uygarlıklarında, insanın, yaşamında evrendeki düzen ve dinginliğe ulaşılabileceğini savunan felsefe akımı. Yunan-Roma felsefesinin en önemli basamaklarından birdir. Kurucusu Kıbrıslı Zenon’dur. Zenon felsefesinin ana konusu ahlâktır. Bilgi konusunda duyumcudur. Bilgi denilen şey, duyumlardan oluşan tasarımlardır. Ana varlık olan tektir ve maddî niteliktedir. Doğa ya da Tanrı da denilebilecek ana varlığın özü ateştir. Ana varlık bütün canlılarda bulunur. Bu da Tanrı’nın bütün varlıklarda bulunduğu ve kendini gösterdiği görüşüne ulaştırır.www.Ansiklopedim.info