STALIN, JOZEF

JOZEF STALIN(1879 Gori, Gürcistan – 1953 Moskova, Rusya) 1922-1953 yılları arasında Sovyetler Birliği Komünist Partisi genel sekreteri ve 1941-1953 yılları arasında da SSCB Başkanı. Yirmi beş yıl boyunca sınırsız yetkilerle yönettiği SSCB’yi dünyanın en güçlü ülkelerinden biri hâline getiren devlet adamıdır. Bir kunduracının oğluydu. Daha orta öğrenimi sırasında devrimci eyleme katıldı ve Rusya Sosyal Demokrat İşçi Partisinin bolşevik kanadı saflarında yer aldı. Uzun yıllar Sibirya’da sürgünde kaldı. Lenin’in 1917′de Finlândiya’ya gitmesinin ardından Sverdlov’la birlikte partinin yönetimini üstlendi. Ekim Devriminden sonra Lenin’in başkanlığındaki Sovyet hükûmetinde Milliyetler Halk Komiseri oldu.

Lenin’in ölümünden önce Komünist Partisi genel sekreteri oldu. 1920-1930′larda sağ ve sol ideolojik mücadele adına binlerce insan sürgüne gönderildi ya da öldürüldü. Jozef Stalin, Sovyetler Birliği’nde, bir tek ülkede sosyalist kuruluşun savunucusu oldu. “Plânlı ekonomi”, “Kollektivizasyon” ve “Endüstrileşme” uygulamalarıyla 1928-1936 yılları arasında Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nde köklü dönüşümlerin gerçekleştirilmesini sağladı. İkinci Dünya Savaşı sırasında parti liderliği, hükûmet başkanlığı ve Sovyet orduları başkomutanlığı görevlerini bir arada yürüttü. 1953′te öldü.www.Ansiklopedim.info