SLAV

Rus, Leh, Sırp, Hırvat, Bulgar ve Çek halklarına, dillerindeki yakınlık dolayısıyla verilen ortak ad. Slavlar üç büyük kola ayrılırlar. Bunlar; Lehler, Çekler ve Slovakları içine alan Batı Slavları, Sırplar, Hırvatlar, Slovenler, Makedonyalılar ve Bulgarları içine alan Güney Slavları, Ruslar, Ukraynalılar ve Beyaz Rusları kapsayan Doğu Slavları’dır.

Slavlar 19. yüzyılın özellikle ikinci yarısından sonra Panslavizm akımı içinde örgütlendiler. Osmanlı Devleti’ne karşı Slavlık temelinde bir mücadele yürüttükten sonra, yerel ve ulusal çıkarlar temelinde birçok irili ve ufaklı devlet oluşturdular.www.Ansiklopedim.info