RAHİP

RAHİPHristiyanlarda, insanlarla Tanrı arasında aracılık işlevini üstlenmiş, kutsama ve ayin yönetme yetkisi taşıyan erkek din adamı. Hristiyanlıkta din adamlığı kurumunun ilk ve temel kademesinde yer alan rahiplere papaz denir. Hristiyan rahipler kimi zaman siyasî yaşamı yönetirken kimi zaman dünya işlerinden tamamıyla çekilmişlerdir.www.Ansiklopedim.info