PAPA

PAPARoma piskoposu, Katolik Kilisesinin lideri ve Vatikan Devleti’nin başkanıdır. Katolikler papayı Hz. İsa’nın dünyadaki temsilcisi olarak kabul eder. Romanın ilk piskoposu Aziz Petrus’un ardılı olarak düşünülen papalar, 1900 yılı aşkın süredir varlıklarını korumuşlardır. Baba anlamına gelen papa sözcüğü Lâtince kökenlidir. Katoliklere göre, kilisenin en yüksek öğretmeni konumunda olan papa, belirli koşullarda din, iman ve ahlâk konularında dile getirdiği öğretilerde hiçbir zaman yanılmaz.www.Ansiklopedim.info