MEDDAH

MEDDAHTaklitler yaparak, komik ve anlamlı öyküler anlatarak halkı eğlendiren sanatçı. Meddah; Karagöz ve orta oyunundan sonra geleneksel Türk tiyatrosunun özgün ögelerinden biridir. Türklerde Orta Asya’dan beri öykü anlatma geleneği vardı. Günümüzdeki anlamıyla meddahlık, 16. yüzyılın sonlarına doğru kahvehanelerin açılmasıyla başladı. Meddah da karagöz ve orta oyunundaki gibi gücünü taklit sanatından alırdı. Bu nedenle iyi bir meddah olabilmek için her şeyden önce çok iyi bir taklit yeteneğine sahip olmak gerekiyordu. Kahvehanede gösteri yapan meddah, herkesin görebileceği yüksek bir yere oturarak sanatını sergilerdi. Meddah oyuncusu, orta oyunundaki bütün tipleri, kılıktan kılığa girerek, sesini değiştirerek sahnede canlandırırdı. Meddah, oyunun ortasında genellikle heyecanlı bir yerde kısa bir ara vererek para toplardı. Oyunun sonunda oyundan alınması gereken dersi belirtir, hata yapmışsa özür dilerdi.

Karagöz ve orta oyunu, Osmanlı Devleti içerisinde yalnızca başkent İstanbul’da olmasına karşılık meddah geleneği tüm ülkeye yayılmıştır. Gezgin meddahlar, ülkenin belli başlı kent merkezlerini, hanları ve kahvehaneleri dolaşarak sanatlarını sergilerlerdi.

İLGİLİ KONULAR

Karagöz, Orta Oyunuwww.Ansiklopedim.info