KARATE

KARATEAyak ve yumruk vuruşları üzerine kurulan Japon kökenli bir dövüş ve savunma sanatı. Ana vatanı, bugün Japonya sınırları içerisinde bulunan Okinawa adasıdır. Sözcük anlamı, önceleri “Çin eli” anlamına gelen karate, bugün yaygın stillerinden birisi olan Shotokan’ın kurucusu Gichin Funakoshi tarafından yazılışı değiştirilerek “boş el” anlamında kullanılmaya başlanmıştır. Karate sözcüğü, “aydınlanma yolu” anlamına gelen “do” sözcüğüyle bir arada kullanılmaktadır. Karate’nin pek çok stili vardır, bunlardan başlıcaları Shotokan ve Shito-Ryu’dur.www.Ansiklopedim.info