MURAT I

MURAT IÜçüncü Osmanlı Padişahı. Sultan I. Murat 1326′da Bursa’da doğdu. Babası Orhan Bey, annesi Nilüfer Hatun’dur. İlk eğitimini annesi Nilüfer Hatun’dan aldı. Daha sonra öğrenimini Bursa medreselerinde tamamladı. Küçük yaştan itibaren dönemin bilim adamları tarafından büyük bir özenle yetiştirildi. Daha sonra Lala Şahin Paşanın yanında yönetim ve savaş bilgilerini öğrendi. Ağabeyi Süleyman Paşanın 1359′da ölümü dolayısıyla Rumeli’deki ordunun başına getirildi. Kısa bir süre sonra babasının ölümü üzerine Osmanlı Devleti’nin başına geçti (1360).
Birinci Murat, ağabeyi Süleyman Paşanın başlattığı Rumeli fetihlerini sürdürdü. 1362′de Edirne’yi alarak, devletin başkentini buraya taşıdı. Anadolu’daki Türkmen boylarını, fethettiği bölgelere yerleştirdi ve bu bölgede Türk nüfusunun çoğunluğu ele geçirmesini sağladı.

Bu dönemde, Osmanlı Devleti’nin Rumeli’deki ilerleyişini durdurmak için Papa V. Urban’ın teşvikiyle Macar, Sırp, Bosna, Eflâk ve Bulgar kuvvetlerinden meydana gelen bir Haçlı ordusu, Sırp Sındığı Savaşı’nda Hacı İlbeyi komutasındaki birliklerce bozguna uğratıldı (1364).

Murat Han 1387′de Osmanlı Devleti’ni en çok uğraştıran Karamanoğulları üzerine sefere çıktı. Konya önünde Karamanoğulları kuvvetlerini yenerek Konya ve Beyşehir’i alıp Bursa’ya döndü.
Bu sırada Sultan I. Murat’ın Anadolu’da uğraşmasını fırsat bilen Bosna, Sırp ve Bulgar kralları, Osmanlıları Balkanlardan atmak için ittifak kurdu. I. Murat 150 000 kişilik Haçlı ordusu kuvvetlerini Kosova’da karşıladı. Ertesi gün I. Kosova Savaşı’nda Haçlı ordusu büyük bir yenilgiye uğratıldı. Ancak I. Murat savaş meydanını gezerken Miloş Obiliç adında bir sırplı tarafından hançerle vurularak şehit edildi. Yerine oğlu I. Bayezit (Yıldırım Bayezit) geçti.www.Ansiklopedim.info