ZERDÜŞT

(M.Ö. 628 Rhages, İran – M.Ö. 521 ?) Kendi adıyla anılan dinin kurucusu, peygamber. Günümüzde İran’da rastlanmayan Zerdüşt dini, Hindistan’daki Parsiler arasında hâlâ etkilidir. Zerdüşt’ün yaşamıyla ilgili bilgiler yetersizidir ve çoğunlukla efsanelere ya da tahminlere dayanır.

Zerdüşt dinler tarihinde iki açıdan önemlidir; bir yandan Yakın Doğu ile Akdeniz Bölgesi’nin Helenistik Döneme (M.Ö. 323-330) özgü gizli bilimleri ve büyü uygulamalarıyla bağlantılı olduğuna inanılan efsanevî bir kişiliğe dönüşmüş, öte yandan da Yahudilik, Hristiyanlık ve İslâmiyetin temeli olan Tanrı Birliği kavramına dayalı öğretisiyle Batılı araştırmacıların ilgisini çekmiştir.

Zerdüşt’ün ya da eski İran düşüncesinin Yunan, Roma ve Yahudi düşüncelerini bütünüyle etkilediği savı tartışmalı olsa da, Zerdüşt’ün dinsel düşüncelerinin yaygın etkisi belirgindir.www.Ansiklopedim.info