TÜMEVARIM

Varlıkların ve olayların gözlenmesi yoluyla genel yasa ve ilkelere varma yöntemi. Tümevarım yönteminde, parçadan bütüne doğru ilerlenir ve zihin tikellerden tümele, olaylardan kanunlara ulaşır.

Tümevarım bir akıl yürütme yoludur. Özellikle tümden gelime karşı geliştirilmiştir. Rönesans döneminden sonra birçok bilim dalı bu yöntemi kullanarak ilerlemiştir. Savunucuları arasında F. Bacon ve J. S. Mill gibi önemli düşünürler vardır. Tümevarım günümüzde deneye dayanan bilim dalları tarafından desteklenmektedir.www.Ansiklopedim.info