KUDRET, CEVDET

CEVDET KUDRET(1907 İstanbul – 1992 İstanbul) Türk şairi, öykü ve roman yazarı, araştırmacısı. Tam adı Cevdet Kudret Solok’tur. Orta öğrenimini İstiklâl Lisesinde, yüksek öğrenimini İstanbul Hukuk Fakültesinde tamamladı. Çeşitli liselerde ve Ankara Devlet Konservatuvarında edebiyat öğretmenliği yaptı. Türk Ansiklopedisi yazım bürosunda çalıştı. Bir süre İstanbul’da ve Ankara’da avukatlık yaptıktan sonra Türk Dil Kurumunda görev aldı. Bodrum’a yerleşerek yazarlığa devam etti.

Sanat yaşamına Servet-i Fünun-Uyanış dergisinde başladı. Yedi Meş’alecilerden biri oldu. O topluluktan olup da uzun süre şiir yazan tek sanatçı olarak kaldı. Öykü, oyun, roman türlerinde başarılı yapıtlar verdi. Cevdet Baykara, Nevzat Yesirgil, Suat Hızarcı gibi adlarla tanıtma kitapları, yardımcı el kitapları yayımladı. Liseler için Abdurrahman Nisari ve kendi adıyla edebiyat kitapları yazdı.

Varlık, Ağaç, Gündüz dergilerinde tefrika edilen oyunları, İstanbul Şehir Tiyatrosunda oynandı. Gündüz ve Varlık dergilerinde çıkmış olan düz yazıları ile saz ozanlarının geleneklerini sürdüren şiirleri kitap hâline getirilmedi.

Başlıca yapıtları şunlardır:
Şiir kitabı; Birinci Perde (1929); tiyatro oyunları; Tersine Akan Nehir (1929), Rüya İçinde (1930), Kurtlar (1933), Rüya İçinde Rüya (1930); romanları; Sınıf Arkadaşları (1943), Havada Bulut Yok (1958), Karıncayı Tanırsınız (1974), Kalemin Ucu (1991); öykü kitabı; Sokak (1973); deneme ve incelemeleri; Dilleri Var Bizim Dile Benzemez (1966), Karagöz (1968), Benim Oğlum Bina Okur (1983); monografi; Orta Oyunu (1973, Türk Dil Kurumu 1974 Bilim Ödülü); edebiyat tarihleri, antolojileri; Türk Hikâye ve Roman Antolojisi (1945), Bugünkü Türkçemizde Dede Korkut Hikâyeleri (1962), Nâzım Hikmet; Kuva-yî Milliye (1968), Batı Edebiyatından Seçme Parçalar (1972), Türk Edebiyatı’ndan Seçme Parçalar (1973), Abdülhamit Devrinde Sansür (1977), Halk Şiirinde Üç Büyükler (1985), Divan Şiirinde Üç Büyükler (1985), Türk Edebiyatında Hikâye ve Roman (1991, Sedat Simavi Vakfı Edebiyat Ödülü); lise ders kitapları; Metinlerle Türk Edebiyatı (I. II. III.), Örneklerle Edebiyat Bilgileri 1980).www.Ansiklopedim.info