LAOS

LAOS BAYRAĞILAOS FİZİKÎ HARİTASILAOS SİYASÎ HARİTASIResmî adı, Laos Demokratik Halk Cumhuriyeti’dir. Başkenti Vientiane ve nüfusu 5 556 821(2000) kişidir. Yüz ölçümü 236 800 km2 olan Laos’un yönetim biçimi cumhuriyet, para birimi ise Kip’tir. Resmî dili Lao dili ve Fransızcadır. Nüfusunun %85′i Budisttir. Geriye kalan %15 de çeşitli dinî inanç sistemlerine bağlıdır. Güneydoğu Asya’da Hindiçin yarımadasında bulunan Laos’un komşuları; kuzeyde Birmanya (Myanmar) ve Çin, doğuda Vietnam, güneyde Kamboçya ve batıda Tayland’dır. Laos’ta kişi başına düşen millî gelir 1999 yılına göre 1300 $’dır. Zorunlu eğitim süresi 5 yıl olan Laos’ta ortalama ömür 51 yıldır.

Laos’un başlıca kentleri; Vientiane, Savannahet ve Pakse’dir. En yüksek dağı, 2820 m ile Bia Dağı’dır. Başlıca ırmakları; Mekong ve Nam Hu’dur.

Yüzey şekilleri genellikle dağlık bir yapıya sahiptir. Kuzeydeki sıradağlar, güneydoğuya doğru uzanır. Güneydeki kireçtaşlı plâtolar, batıdaki Mekong Irmağı’na doğru alçalırlar. Batıda da Mekong alçak alanları yer alır. Doğudaki Annamit dağlarıysa, Vietnam sınırı boyunca uzanır.

Laos’ta tropikal muson iklimi egemendir. Mayıs ve kasım ayları arası yağışlı, aralık ve nisan ayları arası kurak geçer. Ülkenin büyük bölümü ormanlarla kaplıdır. Kuzeyde, yüksek alanlarda, dağlara özgü ağaç türlerinin olduğu ormanlar, güneyde yerini geniş yapraklı, yapraklarını döken ağaçlara bırakır. En önemli doğal kaynakları; kalay ve kerestedir. Ülkede yetişen tarım ürünleri; pirinç, mısır, tütün, pamuk, haşhaş, turunçgiller ve kahvedir.www.Ansiklopedim.info