LÂNTANİTLER

Periyodik cetvelde özel bir yeri olan bir dizi metalik elemente verilen ad. Lântan (atom numarası 57) her zaman dizinin ilk elementi olarak görülmese de, bu elementlere Lântanitler adı verilir. Bu dizi atom numarası 58 ile 71 arasındaki 14 elementi içerir. Bu elementler; seryum, praseodim, neodim, prometyum, samaryum, evropiyum, gadolinyum, terbiyum, disprosyum, holmiyum, erbiyum, telyum, iterbiyum, lütesyumdur. Dizideki bütün elementlerin fiziksel ve kimyasal özellikleri hem Lântana hem de birbirine benzer. Bu benzerlikleri bileşik yapıları ve yükseltgenme sayılarıyla ilgilidir. Lântanitlerin büyüklüğü birbirine çok yakındır.

İLGİLİ KONULAR

Periyodik Cetvelwww.Ansiklopedim.info