HALAY

Genellikle Orta Anadolu’da ve davul zurna eşliğinde toplu olarak oynanan bir halk oyunu. Ele ele tutuşarak, kol kola girerek ya da omuzlardan tutarak, 3-12 kişilik topluluklarla oynanır. Halaylar Anadolu’da oynandıkları yerlere ve özelliklerine göre değişik adlarla anılırlar.www.Ansiklopedim.info