NAKIŞ

NAKIŞOsmanlı sanatında figüratif ya da figürsüz her türdeki resim ürününe verilen genel ad. Ancak günümüzde kumaş üzerine renkli ipliklerle yapılan işlemeler için de bu ad kullanılır.

Nakış yapılarına da nakkaş denir. Osmanlı sarayındaki nakkaşhanede her tür nakkaştan başka hattatlar ve mücellitler de çalışırdı.www.Ansiklopedim.info