NADAS

NADASBir ya da birkaç yıl üst üste ürün alınan tarlanın, ertesi yıl boş bırakılması ve sürülmesi. Nadasa bırakılıp sürülen toprak havalandırılmış olur. Yabanî otların tohumlarının yeşermesi önlenir. Yeşilken topraktan ayrılan ve çürüyen bitkiler, toprak için yeşil gübre olur. Sürülen toprağa yağmur suları daha çabuk karışır.www.Ansiklopedim.info