ÇİÇERO

ÇİÇERO(M.Ö. 106 Roma, İtalya – M.Ö. 43 Arpinum, İtalya). Romalı filozof, devlet adamı, avukat, bilgin ve yazar. Marcus Tulius Çiçero M. Ö. 106′da doğdu. Varlıklı bir ailenin çocuğuydu. Roma’da tanınmış soylu kişilerinden ders aldı. Özellikle retorik denen güzel söz söyleme sanatı üzerine dersler aldı. Eğitimini tamamladıktan sonra avukatlığa başladı; daha sonra siyasete girdi. Bilgisini artırmak ve kendisini yetiştirmek için Atina, İzmir ve Rodos’a gitti. İtalya’ya döndü ve maliye işlerinin başına getirildi.

Çiçero, Sicilya’da haksız vergiler sonucu ezilen halkın şikâyetlerini dinledi. Eski vali Verres’i, Sicilyalılara para ödemeye mahkûm ettirdi. Sicilyalılar, kendilerini savunmasına karşılık olarak Çiçero’ya bir gemi dolusu buğday gönderdi. Ancak o, yasalara uygun olarak yapması gerekeni yaptığını belirterek buğdayı kabul etmedi. Böylece avukatlık ününü daha da artırdı. M.Ö. 70′te belediye işlerinin başına geçti. M.Ö. 63′te konsül seçildi. Daha sonra Roma İmparatorluğu’nda devletin en güçlü adamı oldu. Ancak Sezar, Pompeius ve Krassus arasında birinci Triumvirlik kurulunca Çiçero’nun konumu sarsıldı ve Roma’dan ayrılmak zorunda kaldı.

M.Ö. 57′de konsülün isteğiyle yeniden Roma’ya döndü. Zamanını, güzel söz söyleme, siyaset, felsefe, din ve edebiyatla ilgili kitaplar yazarak geçirdi. İkinci Triumvirlik kurulmasından sonra Antonius (Antonyus)’un askerlerince yakalanıp öldürüldü.

Başlıca yapıtları şunlardır:
İhtiyarlık, Dostluk, Söylevler, Yazgı Üzerine ve “Kehanet Üzerine.www.Ansiklopedim.info