DİSK ATMA

DİSK ATMADisk adı verilen nesneyi olabildiğince uzağa atmaya dayalı çok eski bir atletizm dalı. Sporcu, 2,5 metrelik bir dairenin ortasına geçer, kendi etrafında birkaç kez döndükten sonra elindeki diski olanca gücüyle fırlatır.

Disk atmada kullanılan disk; erkekler için 2 kg, kadınlar için de 1 kg ağırlığında, genellikle metal bir çemberle çevrelenmiş tahta bir ağırlıktır.www.Ansiklopedim.info