DETERMİNİZM

Felsefede bir görüş ve düşünüş şekli. Belirlenimcilik. Evrende bütün olay ve süreçlerin nedensellik bağlantısı içinde belirlendiğini öne süren görüş. Determinizme göre iradenin ahlâkî davranışlardaki seçiciliği gelişigüzel değil, toplum yaşamı, düşünce ya da fizikle ilgili bir nedenin kaçınılmaz sonucudur. Determinizm çok eski çağlarda ortaya çıkmış, Plâton, Aritoteles bu görüşün ilkelerini kurmuşlardır. Bu deyimi ilk defa kullanan Immanuel Kant’tır.www.Ansiklopedim.info