DETERJAN

Hem sert yüzeylerin, hem de lifli nesnelerin temizlenmesini sağlayan madde. En eski deterjan, sabundur. Romalıların sabunu, Galyalılardan ve Germenlerden öğrendiği sanılıyor. Deterjan endüstrisindeki ilerlemeleri anlamak için sabun molekülünü incelemek gerekir.

Sabunlar yağ asitlerinin tuzlarıdır ve hidrofil (su seven) ile lipofil (yağ seven) şeklinde iki ana molekül grubundan oluşur. Deterjan da benzer bir yapıyla yağları suyla birlikte açığa çıkarır. Deterjanların temel etkisi, sıvının havayla ya da başka bir sıvıyla olan değme yüzeylerindeki yüzeysel gerilimi azaltmaktır. Bu ürünlerin temel özelliği, çözücü, köpük verici, ıslatıcı olmalarıdır.www.Ansiklopedim.info