EĞİMÖLÇER

Bir yüzey, düzlem, yol ya da aygıtın yatay düzleme oranla eğimini ölçen araç. Klinometre de denir.www.Ansiklopedim.info