DERMATOLOJİ

DERMATOLOJİDeri hastalıklarının tanı ve tedavisini konu alan tıp dalı. Dermatoloji, iç hastalıklarının alt uzmanlık dallarından biri olarak 18. yüzyılda ortaya çıkmış ve gelişmiştir. Çağdaş dermatoloji ancak 20. yüzyılın başlarında, frengiye karşı etkili ilâç tedavisinin bulunmasından sonra bağımsız bir tıp dalı niteliğini kazanmıştır.

1930′lu yıllarda Steven Rothman’ın öncülüğünde, deri hastalıklarının fizyolojisine ve biyokimyasına ağırlık veren yeni bir yaklaşım, yüzyılın ikinci yarısında daha etkili tedavi yöntemlerinin gelişmesine yol açtı. Dermatolojinin bağımsız bir tıp dalı olarak gelişmesiyle birlikte, derideki mantar hastalıklarının denetim altına alınması, deri kanserlerinin erken tanısı ve tedavisi ve sedef hastalığı gibi birçok hastalığın tedavisinde çok önemli adımlar atılmıştır.www.Ansiklopedim.info