DERİŞTİRME

Metalürjide bir metalin filizinden ayrılmasında kullanılan ilk işleme verilen ad. Deriştirme ön işlem ya da zenginleştirme olarak da adlandırılır. Bir filizde istenen metalden düşük bir yüzdede bulunuyorsa, ayrıştırma işlemine başlamadan önce bir fiziksel deriştirme yöntemi uygulanır: Safsızlıklar uzaklaştırılarak filiz işlenecek hâle getirilir ve istenen metalin derişimi artırılır. Safsızlıkların türüne ve metal bileşiklerine bağlı olarak değişik deriştirme yöntemleri kullanılır.

Safsızlıkların filizden fiziksel olarak uzaklaştırılması sürecinde filizin kimyasal bileşimi değişmez ama kimyasal yöntemlerle ayırmalarda filizin kimyasal bileşimi dikkate alınır.www.Ansiklopedim.info