DERİŞİM

Bir çözeltideki bulunan çözünen madde miktarını gösteren değer. Çözünen maddenin derişimi kimyasal tepkimelerin incelenmesinde önemlidir. Çünkü çözünen madde derişimi, çözeltideki moleküllerin hangi sıklıkta tepkimeye gireceğini belirler. Dolayısıyla, çözeltinin derişimi oluşacak tepkimenin hızını ve denge koşullarını belirler.

Derişimler birkaç biçimde gösterilebilir. Bir çözeltideki maddelerin derişimleri, çözeltideki ağırlık ya da hacimsel yüzdeleridir. Genellikle, sıvı ve katı çözeltilerin derişimi kütle cinsinden; gaz çözeltilerinki de hacim cinsinden yüzde olarak gösterilir.www.Ansiklopedim.info