DENİZ EKOSİSTEMİ

Deniz ve okyanuslardaki cansız varlıklarla birlikte canlı varlıkların oluşturduğu ekosisteme verilen ad. Bu ekosistemler tatlı su ekosistemlerine göre daha kararlı ve değişmez yapıdadır. Mevsimsel değişikliklerden daha az etkilenirler. Ama insanoğlunun aşırı baskısı bu ortamlarda da kendisini yoğun bir biçimde hissettirir. Örnek olarak, aşırı avcılık, tanker kazaları, motorlu taşıtların yağlı atıkları, gemi batıkları, sahillerden inşaatlar için alınan kumlar ve sahillerdeki aşırı kentleşme sayılabilir. Bu baskı milyonlarca yılda evrimleşerek günümüze gelen canlıların yok olmasına neden olmaktadır.www.Ansiklopedim.info