DEMOKRİTOS

DEMOKRİTOS(M.Ö. 460 Abdera, Trakya – M.Ö. 370 ? ) Eski Yunanlı filozof ve matematikçi. Doğa filozoflarının sonuncusu olarak kabul edilen Demokritos, Abdera’da doğdu. Özellikle atom kuramıyla tanınır. Uzayın, zamanın, sayıların ve atomların sayısının sonsuz olduğunu kabul ediyordu. M.Ö. 420′ye doğru Abdera’da kendi felsefe okulunu kurdu.

Demokritos’a göre varlığın özü atomdur. Atom, bölünemeyen bir özellik taşır. Demokritos, dünya üzerindeki fiziksel olayları açıklarken “varlık”ın yanında uzayın da aynı ölçüde dikkate alınması gerektiğini öne sürüyordu. Demokritos’a göre var olan her şey sonsuz sayıda atoma ayrılır ve atomlar sırayla birleşerek ve ayrılarak bireysel varlıkların meydana gelmesine ya da yok olmasına neden olur. Sonsuz sayıdaki bu atomlar, maddenin bölünemez parçacıklarına karşılık gelir.

Demokritos’a göre, var olan her şeyin temelinde, atomlardan başka bir de boşluk vardır: Çünkü, hareketin var olduğunu söylemek, boşluğun varlığını kabul etmeyi gerektirir.www.Ansiklopedim.info