ÖKLİD (EUCLIDES)

ÖKLİD (EUCLIDES)(M.Ö. 325 – M.Ö. 265 İskenderiye, Mısır) Antik Yunanlı matematikçi. Bütün zamanların en etkili ve en çok okunan matematikçilerinden biri olan Öklid, geometrinin kurucusu sayılır. En önemli eseri Türkçede Geometrinin Temelleri olarak bilinen Elementler’dir. Bu eser 20. yüzyılın başlarına kadar geometri ve mantığın temel kitabı olarak görüldü. Bu nedenle Öklid’e geometrinin babası denildi. On üç ciltlik bir eser olan Elementler Antik Yunan’da o zamana değin bilinen tüm matematik ve geometri bilgilerini ispatlarıyla içermektedir. Muhtemelen kitaptaki sonuçların büyük çoğunluğu ilk defa Öklid tarafından kanıtlanmamıştı, ancak kitabın düzenlenmesi ve sunumu Öklid’e aitti. Her iddia ne kadar açık olursa olsun ispat edilmişti. Öklid’in hayatı hakkında İskenderiye’de ders verdiği bilgisinin dışında pek bilgi yoktur.www.Ansiklopedim.info